Care sunt etapele unei evaluari de risc la securitatea fizica?

  • Semnarea contractului, de ambele parti, si a angajamentul de confidentialitate;
  • Stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfasurare a activitatii;
  • Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, documente si informatii pe care administratorul societatii sa le puna la dispozitia acestuia;
  • Efectuarea recunoasterilor la obiectiv, de catre evaluator, in prezenta unei persoane care are acces la toate datele societatii si in toate spatiile acestuia, precum si primirea documentelor/informatiilor solicitate;
  • Intocmirea de catre evaluator a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
  • Stabilirea unei intalniri intre administratorul societatii si evaluator pentru prezentarea formei finale a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
  • Semnarea, de catre administratorul societatii, a raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica privind luarea la cunostinta si insusirea recomandarilor facute de catre evaluator, precum si a termenelor acestora;
  • Predarea documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si intocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.