Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie din 1 iulie 2018

Termenul limita de realizare a analizei de risc la securitate fizica pentru societatile infiintate după 16.06.2012 este de 1 ianuarie 2016 conform H.G. nr. 877 din 15.10.2014.

Art. 2 alin (1) din Legea 333 din 2003: “Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”

Analiza de risc la securitate fizică: lucruri pe care trebuie să le știi

Analiza de risc la securitate fizică: lucruri pe care trebuie să le știi

”In luna iulie 2018, și firmele mai vechi vor avea oficial obligația de a întocmi analiza de risc la securitate fizică, după ce termenul de conformare pentru acestea a fost amânat. Practic, analiza de risc e punctul de plecare pentru supunerea la obligațiile legate de paza bunurilor, a localurilor și a persoanelor de către societățile comerciale. Există, desigur, consecințe pentru cei care nu o întocmesc, așa cum există și obligația de a o reface periodic. Am sintetizat în acest material mai multe aspecte din discuțiile anterioare pe tema analizei de risc la securitate fizică.

Analiza de risc la securitate fizică a apărut în peisajul legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, în completarea obligațiilor privind măsurile de securitate impuse prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.”

RÎPEANU TONI PFA oferă servicii de consultanță de securitate prin implementarea măsurilor specifice ce au ca rezultat final diminuarea riscului. RÎPEANU TONI PFA desfășoară activități de organizare, planificare și implementare a măsurilor de securitate fizică. RÎPEANU TONI PFA oferă consultanță și servicii externalizate in vederea implementarii și, ulterior, respectării, măsurilor tehnice, administrative, contractuale, instituționale în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentul General de Protecție a Datelor).

Evaluarea de risc la securitatea fizică

Evaluarea de risc la securitatea fizică poate fi definită ca un audit efectuat de un expert în vederea determinării gradului de risc la securitatea fizică la care este supusă unitatea și eficiența măsurilor de securitate implementate.

Evaluarea de risc este o măsura pe care societățile comerciale sunt obligate sa o implementeze pentru a garanta desfășurarea activității comerciale într-un mediu sigur și stabil și siguranța angajaților și a bunurilor.

În conformitate cu H.G. 301 din 2012, art. 2(1) – adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

Orice activitate de pază care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala și se sancționează cu amendă de până la 50.000 RON.

Analiza de risc la securitatea fizică este condiția strict necesară pentru depunerea spre avizare a planului de pază al unei unități.

Un evaluator profesionist și experimentat se va asigura de eliminarea factorilor de risc prin implementarea unor măsuri ingenioase, economice și eficiente, care nu vor presupune mari eforturi financiare din partea beneficiarului.