Analiza de risc la securitate fizică: lucruri pe care trebuie să le știi

In luna iulie 2018, și firmele mai vechi vor avea oficial obligația de a întocmi analiza de risc la securitate fizică, după ce termenul de conformare pentru acestea a fost amânat. Practic, analiza de risc e punctul de plecare pentru supunerea la obligațiile legate de paza bunurilor, a localurilor și a persoanelor de către societățile comerciale. Există, desigur, consecințe pentru cei care nu o întocmesc, așa cum există și obligația de a o reface periodic. Am sintetizat în acest material mai multe aspecte din discuțiile anterioare pe tema analizei de risc la securitate fizică.

Analiza de risc la securitate fizică a apărut în peisajul legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, în completarea obligațiilor privind măsurile de securitate impuse prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Prin acest act normativ, sunt obligate să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute nu doar entitățile publice, ci și societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social. Tot acestea sunt obligate să aibă și analiza de risc, în baza căreia se iau măsurile de securitate respective. Firmele noi își procură această analiză încă de la înființare.

1. Până la vară, analiza va deveni obligatorie pentru toate firmele

Din iulie 2018, și unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 vor fi obligate să aibă această analiză, celelalte fiind deja sub incidența acestei obligații. Vorbim de societăţile reglementate de Legea societăţilor, indiferent de natura capitalului social, mai exact: societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată.

2. Ce documente trebuie să oferi pentru realizarea ei

Pentru elaborarea analizei de risc, societățile trebuie să apeleze la serviciile unor experți evaluatori în domeniu, fiind necesare mai multe documente, printre care, de pildă: certificatul de înregistrare al societății, schițe, planuri topografice / cadastrale / de situație, instrucțiuni și proceduri de mediu ori licențe etc.

3. Cam cât costă o analiză de risc la securitate?

Legislația nu stabilește o grilă a tarifelor aplicate de către evaluatorii de risc la securitate fizică, astfel că ofertele acestora variază în funcție de o serie de criterii, printre care și suprafața obiectivului, complexitatea activității ori locul unde este amplasat obiectivul. Câteva exemple de costuri: la o casă de amanet ar costa de la 400 de lei în sus, la un magazin mic, la fel, la o fabrică însă ar fi de la 800 de lei în sus.

Intrebari frecvente

Intrebari si raspunsuri utile pentru fiecare care au nelamuriri privind analiza de risc la securitate fizica

Ce inseamna Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Cui se adreseaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Fac obiectul analizei de risc la securitate fizica : Toate societăţile „…indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor.” Extras din Art. 2 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

Este obligatorie Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

DA, toate societatile comerciale sunt obligate  sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica, astfel:

  • Societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica la momentul inceperii activitatiii.
  • Societatile comerciale infiintate pana la data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica pana la data de  01.07.2018.

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON.

Cine efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analizele de risc se efectuează de experţi  denumiti evaluatori de risc,  care trebuie sa fie înscrişi în RNERSF ( Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

Cand se efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

  1. cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  2. în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  3. în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.